wat kun je doen om het verkeer veiliger te maken?

Voorzichtig rijden in de wijk

Het lijkt voor veel automobilisten een gewoonte: iets te hard rijden. Maar wist jij dat ook 5 à 10 km/u te hard rijden gevaarlijk is? En dat 33% van de dodelijke verkeersongevallen veroorzaakt wordt door te hard rijden? Check dus altijd je snelheidsmeter wanneer je een woonwijk inrijdt. Rijd niet harder dan 30 km!